About

About Event

Digital konferanse om maskinlæring og kunstig intelligens i havbruk.​Ledende eksperter fra inn- og utland foredrar om maskinlæring og kunstig intelligens - blant annet fra Fiskeridirektoratet, DnB, NCE Seafood Cluster og Havforskningsinstituttet.Hvordan benytter man avansert digital teknologi i andre bransjer? Hvorfor er man kommet så mye lengre innen landbruk, selvkjørende biler og sosiale medier? Kan man overføre denne kompetansen til havbruk? Hva er utfordringene?

About Company